Aktualności

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Public Value Capture across Europe – International Experience - 23.06.2022

Serdecznie zapraszamy Studentów, Doktorantów i Pracowników Naukowych do udziału w organizowanej przez Wydział międzynarodowej konferencji naukowej: Public Value Capture across Europe – International Experience. Konferencja obędzie się 23 czerwca 2022 r. w audytorium CZiTT, ul. Rektorska 4.  Udział zdalny jest bezpłatny, udział osobisty zawiera opłatę konferencyjną. Konferencja jest podsumowaniem międzynarodowego projektu COST CA17125 Public Value Capture of Increasing Property Values.

Opublikowaliśmy Internetowy Atlas Polski Niepodległej!

IAPN jest portalem historyczno-kartograficznym, który prezentuje rekonstrukcję sieci osadniczej i podziałów administracyjnych ziem polskich na przełomie XIX i XX w. i w okresie międzywojennym. Stworzona we współpracy z Instytutem Historii PAN aplikacja dostarcza, oprócz dokumentacji kartograficznej, informacje historyczne (dane statystyczne) dotyczące miejscowości i jednostek administracji terytorialnej. Zachęcamy do odwiedzin.

Prof. dr hab. inż. Jolanta Kwiatkowska-Malina otrzymała nominację profesorską

Z przyjemnością informujemy, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył dnia 18 maja 2022 r. akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Wśród wyróżnionych była Pani Profesor Jolanta Kwiatkowska-Malina.

Umowa bilateralna podwójnego dyplomu Politechniki Warszawskiej i Universitat Politècnica de València na kierunku geodezja i kartografia

Podpisano umowę podwójnego dyplomu kierunku geodezja i kartografia z Universitat Politècnica de València. Jest to pierwsza ramowa umowa podwójnego dyplomu kierunku geodezyjnego w Polsce, a także jedna z nielicznych na PW obok studiów innych kierunków prowadzonych wspólnie z innymi uczelniami. Od następnego roku akademickiego PW dołączy zatem do grona strategicznych partnerów edukacyjnych UPV w zakresie geodezji i kartografii, obok 2 uczelni z Niemiec i Francji!

Pierwsze dane Galileo HAS odbierane i analizowane również na Politechnice Warszawskiej

Nadchodzi nowa era GNSS...

Nowa umowa bilateralna z Politechniką Lwowską

Po tym jak strategiczne dla Politechniki Warszawskiej konsorcjum ENHANCE, powiększyło się o dwóch nowych partnerów stowarzyszonych z Ukrainy: Politechnikę Kijowską oraz Politechnikę Lwowską, Wydział Geodezji i Kartografii zawarł umowę współpracy z Instytutem Geodezji oraz Instytutem Architektury i Projektowania Narodowego Uniwersytetu Politechnika Lwowska.

Konkurs Engineer 4 Science 2022 dla prac z zakresu teledetekcji i geonauk na PW pod patronatem Polskiej Sekcji IEEE oraz GovTech Polska!

(Konkurs przedłużono do 9 maja 2022!)

Zapraszamy absolwentki/ów Politechniki Warszawskiej do wzięcia udziału w tegorocznym konkursie na najlepszą pracę dyplomową studiów pierwszego stopnia z zakresu geonauk i teledetekcji obronioną w okresie od 01.03.2021 do 28.02.2022. Celem Konkursu jest wsparcie i promowanie autorów najlepszych prac dyplomowych, propagowanie idei IEEE oraz GovTech Polska, a także współpraca środowiska naukowego i przemysłu.

Akredytacja KAUT/ENAEE pierwszy raz w Polsce dla kierunku geodezja i kartografia!

Jesteśmy dumni, że 4 marca 2022 Komisja Akredytacji Uczelni Technicznych (KAUT) po analizie Raportu Zespołu Oceniającego oraz materiałów przedstawionych przez Wydział, przyznała swoją akredytację kierunkowi geodezja i kartografia prowadzonemu na Politechnice Warszawskiej na studiach pierwszego i drugiego stopnia na okres 5 lat.

Nowe szkolenia w ramach projektu NERW

Zapraszamy studentów Wydziału (IV-VII sem. studiów stacjonarnych I stopnia i studentów II stopnia studiów stacjonarnych) do zapisów na nowe szkolenia w ramach projektu NERW. Szkolenie obejmuje kurs przygotowawczy dla studentów Wydziału Geodezji i Kartografii w zakresie uprawnień do obsługi i wykorzystania bezzałogowych statków latających w pracach z zakresu inżynierii geoprzestrzennej.

 Szczegóły pod linkiem: https://www.gik.pw.edu.pl/nerw/Pliki-do-pobrania/Dokumenty-rekrutacyjne-2022-DRONY

Zawiadamiamy o śmierci dr inż. Irminy Laudyn

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 2 marca 2022 r. zmarła
śp. Dr inż. Irmina Laudyn

Nabór do programu - rekrutacja na stypendia Erasmus 2022_23

Od 2 do 30 marca 2022 trwa rekrutacja na stypendia wyjazdowe na studia i na praktyki w programie Erasmus+

Wnioski proszę składać przez USOS.

Kontakt do Koordynatora: joanna.kossakowska@pw.edu.pl

Więcej szczegółów o samej procedurze wyjazdu i niezbędne dokumenty na stronie

https://erasmus.pw.edu.pl/ oraz https://www.gik.pw.edu.pl/Studenci/ERASMUS

Ogólnopolska Konferencja Studentów Geodezji

W dniach 28 – 29 kwietnia 2022 roku, po ośmiu latach Ogólnopolska Konferencja Studentów Geodezji powróci na Politechnikę Warszawską. Podczas XVI edycji konferencji, odbywającej się w ramach działania Ogólnopolskiego Klubu Studentów Geodezji (OKSG), w stolicy spotkają się studenci kierunków geodezyjnych z najlepszych polskich uczelni. Gospodarzem wydarzenia jest Stowarzyszenie Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej „GEOIDA”

Wyniki konkursu na najlepszą pracę dyplomową obronioną na kierunku geodezja i kartografia, edycja 2020/21

Do tegorocznej edycji Konkursu zgłoszono łącznie 53 prace, z czego warunki formalne spełniało 49 prac (25 magisterskich oraz 24 inżynierskich), które zakwalifikowane zostały do I etapu Konkursu.

Absolwenci Wydziału GiK PW - niekwestionowaną potęgą !!!

Gratulujemy wszystkim laureatom! Jesteśmy bardzo dumni i życzymy dalszego rozwoju naukowego :)   

Seminarium naukowe pn. „Wdrożenie koncepcji Smart Villages w województwie mazowieckim”

Dnia 20 stycznia 2022 r. odbyło się Seminarium naukowe poświęcone prezentacji wyników badań, zrealizowanych w roku 2021, w ramach projektu pn. „Wdrożenie koncepcji Smart Villages w województwie mazowieckim”. Seminarium zgromadziło blisko 190 osób ze środowiska naukowego oraz administracji rządowej i samorządowej, w tym pracowników Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Mazowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego. Seminarium ze względu na obostrzenia wynikające z pandemii COVID-19, miało formę zdalną i odbywało się na platformie MS Teams.

Więcej o projekcie>>>

IMSGeo

Inteligentny system monitoringu obiektów zagrożonych bazujący na automatycznych pomiarach bezinwazyjnych – IMSGeo

Projekt: POIR.01.01.01-00-0942/21

Celem projektu jest opracowanie technologii wykonywania szybkich, automatycznych pomiarów wraz z inteligentną interpretacją wyników stanowiących gotową wartość dla inżynierów budowy. System pozwoli stale monitorować stan obiektu i wpływ prac konstrukcyjnych na zabudowę otaczającą.
Więcej o projekcie: https://www.gik.pw.edu.pl/zgiisp/Badania-i-nauka/Projekt-POIR.01.01.01-00-0942-21-IMSGeo

Od 23.02.2022 - Funkcjonowanie PW w czasie pandemii

Uwaga uwaga!!! Kształcenie
Od 23 lutego 2022 r. obowiązują zasady opisane w komunikacie Rektora nr 1/2022 – podstawowym trybem realizacji zajęć dydaktycznych jest tryb stacjonarny.
Do 22 lutego obowiązują zapisy decyzji Rektora nr 7/2022:

Więcej informacji na stronie:

https://www.pw.edu.pl/Funkcjonowanie-PW-w-czasie-pandemii

Ogólnopolski Konkursu Geoinformatycznego 2022

Wraz z początkiem nowego 2022 roku startuje V edycja ogólnopolskiego Konkursu Geoinformatycznego dla uczniów szkół średnich organizowanego przez Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

Tradycyjnie pierwszy etap odbędzie się za pośrednictwem internetowej platformy eliminacyjnej, która zostanie uruchomiona w połowie stycznia.

https://www.facebook.com/KonkursGeoinformatyczny

Konkursu Wiedzy o Gospodarce Przestrzennej "Zaplanuj swoją przestrzeń"

Wraz z początkiem roku 2022 startuje VII już edycja ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Gospodarce Przestrzennej "Zaplanuj swoją przestrzeń" dla uczniów szkół średnich organizowany przez Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!

https://konkurs.gik.pw.edu.pl

Webinarium - Learning to implement Smart Healthy Age Friendly Environments

Wydział Geodezji i Kartografii jest partnerem międzynarodowego projektu Hands on SHAFE realizowanego w ramach programu @Erasmus+.

Serdecznie zapraszamy na webinarium "Learning to implement Smart Healthy Age Friendly Environments", które odbędzie się 12 stycznia o godz. 11.00 (CET).

Dzień Teledetekcji 2021

Stowarzyszenie Studentów WGiK PW "GEOIDA" oraz Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej WGiK PW zapraszają na obchody Dnia Teledetekcji, które odbędą się w formie zdalnej na platformie MS Teams.
Tegoroczna XIX edycja wydarzenia rozpocznie się 21 grudnia o godzinie 10:00 konferencją naukową pod hasłem "Z metropolii na biegun - teledetekcja a klimat". Dzień później 22 grudnia o godzinie 16:00 zostaną przeprowadzone warsztaty przez firmę SmartFactor.
Po więcej informacji zapraszamy na stronę wydarzenia na FB>>>

Prywatna twarz Wydziału

Wydział to nie tylko instytucja, lecz przede wszystkim ludzie!
Z okazji 100-lecia Wydziału zaprosiliśmy pracowników do podzielenia się swoimi tajemnicami. Bedzie to spojrzenie nietypowe, nie przez pryzmat ich funkcji pełnionych na Wydziale, czy tytułów i stopni naukowych, lecz  ich zainteresowań, talentów i działalność poza uczelnią. Czy zaskoczeniem będzie hobby zazwyczaj poukładanych osób sprawiających wrażenie, że ich życie nie wykracza poza wzory, liczby, mapy, tachimetry czy niwelatory?

Zapraszamy na stronę 100-lecia >>>

Wystawy JUBILEUSZOWE

Zapraszamy na dwie wystawy jubileuszowe.

JUBILEUSZ 100-LECIA WYDZIAŁU GEODEZJI I KARTOGRAFII PW

oraz NAUKOWY TESTAMENT

Więcej informacji na stronie 100-lecia Wydziału GiK>>>

100 Lat wydziału geodezji i kartografii z perspektywy studenta i pracownika

Prof. dr hab. inż. Wojciech WILKOWSKI 
Obecnie zatrudniony w Wojskowej Akademii Technicznej. Posiada uprawnienia zawodowe Nr 27 do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii oraz uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości. Od 1987 do 2015 roku był redaktorem naczelnym miesięcznika naukowo-technicznego „Przegląd Geodezyjny”. Dyrektor Instytutu Geodezji Gospodarczej. Twórca i Kierownik Studiów Podyplomowych Wycena nieruchomości. Promotorem 16 rozpraw doktorskich.

Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej

Szanowni Państwo!
W dniu 18.11.2021 r. odbyło się spotkanie inauguracyjno–informacyjne grupy inicjatywnej utworzenia Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. W  spotkaniu uczestniczyło 14 absolwentów reprezentujących 12 roczników ukończenia studiów. W dyskusji oraz w głosowaniu uczestnicy spotkania opowiedzieli się za utworzeniem Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, sfederowanego/współpracującego ze Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej.

Zapraszamy do sklepu Politechniki Warszawskiej.

Poszukującym niestandardowych, oryginalnych i ciekawych upominków polecamy odwiedzenie sklepu Politechniki Warszawskiej www.sklep.pw.edu.pl

Przykładowy asortyment: bluzy, koszulki, termosy, plecaki, skarpetki, długopisy, power banki, pendrive, kalendarze, kubki, puzzle i wiele innych.

Artykuły można zamówić w sklepie internetowym lub nabyć w Księgarni Akademickiej przy ul. Noakowskiego 18/20 czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.