Osiagnięcia studentów GP

Kolejny konkurs Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii rozstrzygnięty z laureatka z WGIK

Opublikowano: 09.04.2021 21:16

Nagrody Prezydenta Starachowic za najlepszy projekt urbanistyczny 2020

W czerwcu 2020 r. po raz kolejny Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek nagrodził najlepsze projekty zagospodarowania przestrzennego obszarów problemowych Gminy Starachowice. W tym roku ze względu na stan epidemii niemożliwe było tradycyjne wręczanie dyplomów.

Po dokonaniu oceny z uwzględnieniem oryginalności, poprawności merytorycznej, przydatności praktycznej, znajomości literatury przedmiotu, poprawności doboru i wykorzystania źródeł, Kapituła kierując się zdaniem mieszkańców miasta na prezentacji i merytorycznych pracowników UM, kierując się docenieniem różnorodności, oryginalności, wobec wyrównanego poziomu, postanowiła  przyznać nagrody pracom:

  • Kolej Wąskotorowa – Filip Buczkowski, Klaudia Gajek
  • Osiedle „Łazy-Brazylia” – Katarzyna Kurc-Kurosad, Yelyzaveta Maiorova, Magdalena Muszyńska
  • Osiedle „Wiosenna” – Katarzyna Drabik, Mariola Kałużna, Paulina Krupińska

Gratulujemy wszystkim laureatom.

Nagrody Prezydenta Starachowic za najlepszy projekt urbanistyczny 2019

13 czerwca 2019 roku w obecności Pani Dziekan Prof. Aliny Maciejewskiej, Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek, wręczył nagrody studentom i jednocześnie autorom najlepszych projektów zagospodarowania przestrzennego obszarów problemowych miasta Starachowice. Studenci oprócz pamiątkowych dyplomów otrzymali nagrody pieniężne.

Prace konkursowe to projekty zagospodarowania obszarów położonych w Starachowicach m.in. kortów tenisowych przy ul. Jadwigi Kaczyńskiej, ośrodka harcerskiego Lubianka, hałdy pokopalnianej "Majówka" oraz terenów na osiedlu Południe. Kapituła konkursu postanowiła przyznać nagrody pracom:

  • Skarpa pomiędzy ul. 6 Września i al. Niepodległości – Aleksandra Kozdrój, Emilia Żeromska
  • Hałda kopalni Majówka – Katarzyna Cielemęcka, Jakub Wyszomirski
  • Rozbudowa Strzelnicy – Klaudia Rawska, Monika Wocial
  • Łąki Michałowskie – Bogdan Szeremeta, Kyryło Żarkowski

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym.