Perspektywy 2020

Gospodarka przestrzenna 2020
Miejsce 2020 Nazwa uczelni WSK
1 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 100
2 Uniwersytet Warszawski 91.9
3 Politechnika Warszawska 88.4
4 Uniwersytet Gdański 81.3
5 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 79.8