Materiały informacyjno-edukacyjne - informacja ogólna

W ramach realizacji operacji pt. „Aktywizacja społeczności lokalnej w projektach rozwoju obszarów wiejskich” przez Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, podczas warsztatów prowadzonych w województwach: dolnośląskim, małopolskim, podkarpackim i podlaskim, udostępniane będą materiały informacyjno-edukacyjne.

Rozdawane uczestnikom warsztatów broszury przyczynią się do utrwalenia pozyskanej podczas warsztatów wiedzy. Materiały będą obejmować następujące zagadnienia tematyczne:

  • optymalizacja wykorzystywania przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego,
  • promocja jakości życia na wsi i promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego,
  • planowanie rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego obszarów wiejskich.

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.