Działalność studencka

Wydziałowa Rada Samorządu Geodezji i Kartografii reprezentuje interesy wszystkich studentów na Wydziale, Uczelni i poza nią poprzez swoich przedstawicieli w różnych gremiach.
Aktywnie uczestniczy w organach kolegialnych Wydziału, jakimi są Rada Wydziału i Komisje Wydziałowe oraz organach Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej, takich jak Komisje Programowe SSPW czy Parlament Studentów PW.

Stowarzyszenie Studentów „GEOIDA” skupia w swych szeregach studentów już od 26 lat! Misją Stowarzyszenia jest
popularyzacja zagadnień z dziedziny geodezji, kartografii oraz geoinformacji.
Geoidowcy są inicjatorami oraz współtwórcami wielu projektów naukowych i organizacyjnych na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.
GEOIDA stawia duży nacisk na rozwój osobisty i współpracę z instytucjami oraz firmami geodezyjnymi.

Koło Naukowe Geodezji i Kartografii jest jednostką naukową, której głównym celem jest pogłębianie i propagowanie
wiedzy geodezyjno-kartograficznej oraz geoinformatycznej. Jego członkowie przedstawiają swoje prace podczas konferencji ogólnopolskich oraz międzynarodowych. Koło współpracuje z władzami Uczelni, Samorządem Studenckim oraz
stowarzyszeniami studenckimi, a także z firmami z branży.

Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej powstało w 2007 roku i zrzesza osoby z różnych wydziałów, które interesuje szeroko pojęte planowanie przestrzeni. Działalność Koła opiera się na trzech filarach, reprezentowanych przez trzy części jego logo: urbanistyce, środowisku, nieruchomościach, a także na tematach pokrewnych, jak transport czy systemy informacji przestrzennej (GIS).

Więcej o Kołach naukowych - na stronie Wydziału GiK