2019-2022 - Hands on SHAFE w ramach programu ERASMUS+

Projekt badawczy w ramach programu Erasmus +, Key 2, typ projektu: Strategic partnerships in the field of education and training, call: EAC/A03/2018, tytuł projektu: Hands-on training and tools on Smart Healthy Age-Friendly Environments acronym: Hands on SHAFE - kierownik dr inż. arch. Agnieszka Cieśla, członek zespołu: mgr inż. Marianna Ulanicka-Raczyńska.

Celem projektu jest wypracowanie przez partnerów pakietów szkoleniowych, podręczników, sesji interaktywnych, praktycznych narzędzi i internetowych aplikacji wspierających w:

  • Projektowaniu i modernizacji przyjaznych starzeniu się mieszkań i środowisk zamieszkania
  • Wykorzystaniu inteligentnej i responsywnej technologii do wspierania niezależnego życia, zdrowia i dobrego samopoczucia
  • Czerpaniu korzyści z inteligentnej i responsywnej technologii stosowanej w miejscach publicznych i budynkach
  • Wspieraniu przedsiębiorczości społecznej w inteligentnych i przyjaznych dla zdrowia środowiskach

Skład konsorcjum (fullpartners): 

  • AFEdemy, Academy on age-friendly environments in Europe B.V., Holandia
  • Cáritas Coimbra, Portugalia
  • Dublin Institute for Technology, Irlandia
  • Politechnika Warszawska, Polska
  • AurelleCorrèze, Francja
  • ISIS GmbH – Sozialforschung, Sozialplanung, Politikberatung, Niemcy

W ramach projektu opracowane zostaną na Wydziale Geodezji i Kartografii  PW pakiety szkoleniowe dot. projektowania i modernizacji mieszkań jak również środowisk zamieszkania przyjaznych starzeniu się. Pakiety te będą przez 3 semestry testowane wśród osób chcących się dokształcić w tym kierunku. Warunkiem przystąpienia do kursu będzie ukończenie 40 roku życia i chęć przekwalifikowania się z dotychczasowej ścieżki zawodowej. Wsparcia w rekrutacji uczestników udzieli m.in. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Miasta st. Warszawy oraz Fundacja Integracja (tzw. partnerzy zrzeszeni projektu).

Łączny czas trwania projektu to 36 miesięcy. W jego trakcie zostaną zorganizowane także spotkania partnerów w celu wymiany wiedzy i doświadczeń (odbędzie się 8 spotkań).

https://hands-on-shafe.eu/en