Współpraca z samorządami

Pracownicy Zakładu realizują projekty aplikacyjne dla jednostek samorządu terytorialnego m.in.:

  • Opracowanie projektów zagospodarowania przestrzennego obszarów problemowych Miasta Starachowice. Planowany okres wykorzystania 2015-2021.
  • Mapa Gminy Cegłów. Przekazanie 04.06.2019 Planowany okres wykorzystania 2019-2030;
  • Wytyczne dotyczące kształtowania przestrzeni i krajobrazu w obrębach Czarnowo i Kikoły w Gminie Pomiechówek. Przekazanie 10.06.2019. Planowany okres wykorzystania 2019-2020;
  • Wytyczne dotyczące kształtowania przestrzeni i krajobrazu w obrębie Szpakowo w Gminie Jaświły. Przekazanie 17.06.2019. Planowany okres wykorzystania 2019-2020;
  • Analiza i ocena historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi jako ważny element zrównoważonego rozwoju miasta.m. st. Warszawy. Przekazanie 13.02.2019. Planowany okres wykorzystania 2019-2020;
  • Projekty planu miejscowego dla fragmentu osiedla Wawrzyszew, wraz z obszarem bazaru Wolumen. Przekazanie 14.06.2019. Planowany okres wykorzystania 2019-2020.

Politechnika Warszawska jest także Partnerem w projekcie 

Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego

finansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Projekt jest przewidziany do realizacji w latach 2022-2024, a pracownicy Zakładu biorą udział w realizacji trzech przedsięwzięć.