Przedsięwzięcie 4.2.1 – Opracowanie dokumentów strategicznych dot. przystosowania miasta do zmian klimatu

Zadanie 1 Opracowanie Miejskiej Strategii Adaptacji do Zmian Klimatu

Lider zadania:

  • dr inż. Katarzyna Rędzińska

Zespół realizujący zadanie:

  • mgr inż. Monika Piotrkowska
  • mgr inż. Łukasz Kuzak
  • mgr inż. Marianna Ulanicka-Raczyńska

Badanie zdolności adaptacyjnej społeczności lokalnej Starachowic