Przedsięwzięcie 1.1.1 - Partycypacyjne opracowanie oferty EKO-szkoły oraz realizacja pilotażowego programu edukacji ekologicznej

Zadanie 2. Kurs ekologiczny dla nauczycieli

Lider zadania:

  • prof. dr hab. Alina Maciejewska

Zespół realizujący zadanie:

  • mgr inż. Łukasz Kuzak
  • mgr inż. Marianna Ulanicka-Raczyńska

Bezpośrednio przyczyną realizacji przedsięwzięcia było niewystarczające przygotowanie miasta do działania polegającego na utworzeniu EkoSzkoły. Obecnie poza wstępną koncepcją opracowaną w procesie przygotowania PRL miasto nie dysponuje szczegółowymi planami, scenariuszami czy strategią działania EkoSzkoły, brakuje również wykwalifikowanych kadr, które mogłyby w sposób profesjonalny przygotować i realizować program edukacji ekologicznej.

Realizacja kursu szkoleniowego w ramach oferty „EKO-szkoła – pilotażowy program edukacji ekologicznej” miała miejsce w okresie wrzesień-październik 2022 r. Zrealizowano 30 godzin zajęć:

  • 17.09 – zajęcia stacjonarne w Szkole Podstawowej nr 11 w Starachowicach – warsztaty,
  • 24.09 – zajęcia stacjonarne w Szkole Podstawowej nr 11 w Starachowicach – wykład i warsztaty,
  •  8.10 – zajęcia stacjonarne w Politechnice Warszawskiej – wykład i warsztaty.

W kursie brali udział nauczyciele z miejskich szkół w Starachowicach, pracownicy urzędu i starostwa powiatowego oraz przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Kurs zakończył się na Politechnice Warszawskiej w dniu 8 października 2022 r., a jego uczestnicy otrzymali pamiątkowe certyfikatu ukończenia.