Ćwiczenia terenowe - 2023

Warszawa, 20 marca 2023 r.

HARMONOGRAM ĆWICZEŃ POLOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

Kierunek: Geodezja i Kartografia I stopień studiów (stacjonarne i niestacjonarne)

Ćwiczenia terenowe z Podstaw Geodezji po 1 roku  
koordynator: mgr inż. Iwona Jankowska   
miejsce praktyk: Warszawa 

  • I termin: 3-12 lipca 2023 r. (8 grup  60 osób) studia stacj.
  • II termin: 13-22 lipca 2023 r. (8 grup 60 osób) studia stacj. + niest.

Ćwiczenia terenowe z Geodezji Wyższej i Geodezji Satelitarnej po 2 roku  
koordynator: dr inż. Dominik Próchniewicz
miejsce praktyk: Warszawa

  • termin: 3 – 13 lipca 2023 r. (10 grup 70 osób) 

Ćwiczenia polowe z Geodezyjnych Pomiarów Szczegółowych po 3 roku
koordynator: dr inż. Sławomir Łapiński
miejsce praktyk: Warszawa 9-10 grup / Grybów 2-3 grupy

  • termin: 17-29 lipca 2023 r. (12 grup 70 osób)

Ćwiczenia polowe z Geodezji Inżynieryjno-Przemysłowej po 3 roku
koordynator: dr inż. Sławomir Jastrzębski  
miejsce praktyk: Warszawa 9-10 grup / Grybów 2-3 grupy

  • termin: 17-29 lipca 2023 r. (12 grup 70 osób)

Kierunek: Geodezja i Kartografia II stopień studiów

Ćwiczenia terenowe z zakresu geodynamiki po 3 semestrze dla studentów specjalności GINS
koordynator: dr hab. inż. Andrzej Pachuta  
miejsce: Niedzica  

  • termin: 3-9 września 2023 r.  

Ćwiczenia terenowe z zakresu kartografii mobilnej po 2. semestrze dla studentów specjalności KiSIG
koordynator: dr hab. inż. Dariusz Gotlib
miejsce: Bezmiechowa 

  • termin 5-8 września 2023 r.

Ćwiczenia terenowe z Geodezji Inżynieryjno-Przemysłowej po 1. semestrze dla studentów specjalności GIP
koordynator: dr hab. inż. Janina Zaczek-Peplinska
miejsce: Warszawa/Kłodawa/Poznań-Baranowo  

  • termin: 18-21 września 2023 r.

Ćwiczenia terenowe z zakresu mobilnych technik pomiarowych na 3 semestrze dla studentów specjalności MMNS
koordynator: dr inż. Krzysztof Bakuła
miejsce: Warszawa

  • termin: ćwiczenia realizowane w trakcie semestru zimowego (listopad)

Letnia Szkoła Geomatyki – intensywny międzynarodowy program kształcenia projektu NAWA Spinaker
koordynator: dr inż. Krzysztof Bakuła
miejsce: online (1 tydzień), Józefosław, Warszawa (2 tydzień)

  • termin: 19 – 30 czerwca 2023 r.

dr inż. Krzysztof Bakuła

Prodziekan ds. studenckich  
i współpracy międzynarodowej