Zasady rejestracji

Szczegółowe zasady rejestracji studentów obowiązujące w roku akademickim 2021/2022

Decyzja nr 2/2021 Dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii PW z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad rejestracji studentów na kolejne etapy studiów na Wydziale Geodezji i Kartografii PW w roku akademickim 2021/2022