Zasady rejestracji

Szczegółowe zasady rejestracji studentów obowiązujące w roku akademickim 2019/2020

Uchwała nr 15/2019 Rady Wydziału Geodezji i Kartografii PW z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie szczegółowych zasad rejestracji studentów w roku akademickim 2019/2020

Załącznik do Uchwały nr 15/2019 Rady Wydziału Geodezji i Kartografii PW z dnia 13 czerwca 2019 roku