Opłaty

Informacje ogólne

Wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia:

https://www.pw.edu.pl/Studenci/Finanse-i-stypendia/Regulaminy-i-oplaty

Informujemy, że wszystkie należności wobec Wydziału należy wpłacać na indywidualnie przypisany numer konta bankowego. Indywidualne numery kont bankowych będę dostępne w systemie USOSweb, w module 'DLA STUDENTÓW' - 'MOJE STUDIA'.

Studia stacjonarne

Informacja dotycząca opłat za powtarzane przedmioty w roku akademickim 2022/2023, semestr letni

Wniosek w sprawie opłat za powtarzanie przedmiotów na studiach z powodu niezadowalających wyników w nauce

Studia niestacjonarne

Informacja dotycząca opłat za studia niestacjonarne w roku akademickim 2022/2023, semestr letni

Wniosek w sprawie opłaty całkowitej w roku akademickim