Plany zajęć

Tygodniowy plan zajęć dla kierunku Geodezja i Kartografia

Studia stacjonarne I stopnia

GIK_Is_Semestr_2 (pdf, 497,43 kB)
GIK_Is_Semestr_4 (pdf, 489,10 kB)
GIK_Is_Semestr_6 (pdf, 535,04 kB)

Studia stacjonarne II stopnia

GIK_IIs_Semestr_1 (pdf, 575,53 kB)
GIK_IIs_Semestr_3 (pdf, 523,17 kB)

Studia niestacjonarne I stopnia

GIK_In_Semestr_2 (pdf, 337,85 kB)
GIK_In_Semestr_4 (pdf, 359,10 kB)
GIK_In_Semestr_6 (pdf, 375,53 kB)
GIK_In_Semestr_8 (pdf, 372,08 kB)

Studia niestacjonarne II stopnia

GIK_IIn_Semestr_2 (pdf, 386,83 kB)
GIK_IIn_Semestr_4 (pdf, 371,44 kB)

Tygodniowy plan zajęć dla kierunku Gospodarka Przestrzenna

Studia stacjonarne I stopnia

GP_Is_Semestr_2 (pdf, 577,22 kB)
GP_Is_Semestr_4 (pdf, 538,77 kB)
GP_Is_Semestr_6 (pdf, 601,22 kB)

Studia stacjonarne II stopnia

GP_IIs_Semestr_1 (pdf, 455,24 kB)
GP_IIs_Semestr_3 (pdf, 384,89 kB)

Studia niestacjonarne II stopnia

GP_IIn_Semestr_2 (pdf, 364,99 kB)
GP_IIn_Semestr_4 (pdf, 378,91 kB)

Tygodniowy plan zajęć dla kierunku Geoinformatyka

Studia stacjonarne I stopnia

GI_Is_Semestr_2_4_6 (pdf, 849,22 kB)