Plany zajęć

Rok akademicki 2022/2023 - semestr letni

Tygodniowy plan zajęć dla kierunku Geodezja i Kartografia

Studia stacjonarne I stopnia

GIK INZ sem 2 (pdf, 435,26 kB)
GIK INZ sem 4 (pdf, 479,43 kB)
GIK INZ sem 6 (pdf, 432,50 kB)

Studia stacjonarne II stopnia

GIK MAG sem 1 (pdf, 427,93 kB)
GIK MAG sem 3 (pdf, 375,16 kB)

Speciality: Mobile Mapping and Navigation Systems

MMNS sem 2 (pdf, 415,73 kB)

Studia niestacjonarne I stopnia

NST GIK INZ sem 2 (pdf, 614,46 kB)
NST GIK INZ sem 4 (pdf, 611,34 kB)
NST GIK INZ sem 6 (pdf, 283,51 kB)
NST GIK INZ sem 8 (pdf, 223,00 kB)

Tygodniowy plan zajęć dla kierunku Gospodarka Przestrzenna

Studia stacjonarne I stopnia

GP INZ sem 2 (pdf, 409,79 kB)
GP INZ sem 4 (pdf, 512,68 kB)
GP INZ sem 6 (pdf, 431,80 kB)

Studia stacjonarne II stopnia

GP MAG sem 1 (pdf, 458,48 kB)
GP MAG sem 3 (pdf, 228,35 kB)

Tygodniowy plan zajęć dla kierunku Geoinformatyka

Studia stacjonarne I stopnia

GI INZ sem 2 4 6 (pdf, 442,52 kB)