Plany zajęć

Rok akademicki 2021/2022

Zajęcia prowadzone są w trybie stacjonarnym mieszanym tj. w większości stacjonarnie (mają przypisane numery sal) zaś w mniejszości zdalnie (nie mają przypisanych numerów sal).

Tygodniowy plan zajęć dla kierunku Geodezja i Kartografia

Studia stacjonarne I stopnia

GiK_Is_Semestr_1 7.10.2021 (pdf, 425,43 kB)
GiK_Is_Semestr_3 4.10.2021 (pdf, 438,13 kB)
GiK_Is_Semestr_5 14.10.2021 (pdf, 428,60 kB)
GiK_Is_Semestr_7 7.10.2021 (pdf, 427,50 kB)

Studia stacjonarne II stopnia

Speciality: Mobile Mapping and Navigation Systems

Studia niestacjonarne I stopnia

GiK_In_Semestr_3 28.10.2021 (pdf, 611,38 kB)
GiK_In_Semestr_5 25.11.2021 (pdf, 608,62 kB)
GiK_In_Semestr_7 22.10.2021 (pdf, 602,03 kB)

Studia niestacjonarne II stopnia

GiK_IIn_Semestr_3 (pdf, 61,50 kB)

Tygodniowy plan zajęć dla kierunku Gospodarka Przestrzenna

Studia stacjonarne I stopnia

GP_Is_Semestr_1 7.10.2021 (pdf, 426,05 kB)
GP_Is_Semestr_3 7.10.2021 (pdf, 429,87 kB)
GP_Is_Semestr_5 6.12.2021 (pdf, 438,51 kB)
GP_Is_Semestr_7 (pdf, 52,80 kB)

Studia stacjonarne II stopnia

GP_IIs_Semestr_2 25.11.2021 (pdf, 441,58 kB)

Studia niestacjonarne II stopnia

Tygodniowy plan zajęć dla kierunku Geoinformatyka

Studia stacjonarne I stopnia

GI_Is_Semestr_1 14.10.2021 (pdf, 426,90 kB)
GI_Is_Semestr_3_5 28.10.2021 (pdf, 439,35 kB)