Plany zajęć

Tygodniowy plan zajęć dla kierunku Geodezja i Kartografia

Studia stacjonarne I stopnia

GIK_Is_Semestr_2 (pdf, 63,00 kB)
GIK_Is_Semestr_4 (pdf, 64,10 kB)
GIK_Is_Semestr_6 (pdf, 64,61 kB)

Studia stacjonarne II stopnia

GIK_IIs_Semestr_1 (pdf, 433,32 kB)
GIK_IIs_Semestr_3 (pdf, 63,00 kB)
MMNS_IIs_Semester_2 (pdf, 47,77 kB)

Studia niestacjonarne I stopnia

GIK_In_Semestr_2 (pdf, 321,69 kB)
GIK_In_Semestr_4 (pdf, 354,19 kB)
GIK_In_Semestr_6 (pdf, 354,16 kB)
GIK_In_Semestr_8 (pdf, 516,23 kB)

Studia niestacjonarne II stopnia

GIK_IIn_Semestr_2 (pdf, 361,04 kB)
GIK_IIn_Semestr_4 (pdf, 530,32 kB)

Tygodniowy plan zajęć dla kierunku Gospodarka Przestrzenna

Studia stacjonarne I stopnia

GP_Is_Semestr_2 (pdf, 430,66 kB)
GP_Is_Semestr_4 (pdf, 61,33 kB)
GP_Is_Semestr_6 (pdf, 65,51 kB)

Studia stacjonarne II stopnia

GP_IIs_Semestr_1 (pdf, 57,34 kB)
GP_IIs_Semestr_3 (pdf, 417,90 kB)

Studia niestacjonarne II stopnia

GP_IIn_Semestr_4 (pdf, 372,12 kB)

Tygodniowy plan zajęć dla kierunku Geoinformatyka

Studia stacjonarne I stopnia

GI_Is_Semestr_2_4_6 (pdf, 442,95 kB)