Plany zajęć

Rok akademicki 2021/2022 - semestr letni

Zajęcia prowadzone są w trybie stacjonarnym mieszanym tj. w większości stacjonarnie (mają przypisane numery sal) zaś w mniejszości zdalnie (nie mają przypisanych numerów sal).

Tygodniowy plan zajęć dla kierunku Geodezja i Kartografia

Studia stacjonarne I stopnia

GiK_Ist_Semestr_2 30.03.2022 (pdf, 424,88 kB)

Studia stacjonarne II stopnia

Speciality: Mobile Mapping and Navigation Systems

Studia niestacjonarne I stopnia

GiK_Ist_n_Semestr_4 (pdf, 44,06 kB)
GiK_Ist_n_Semestr_8 (pdf, 41,60 kB)

Studia niestacjonarne II stopnia

GiK_IIst_n_Semestr_4 (pdf, 38,73 kB)

Tygodniowy plan zajęć dla kierunku Gospodarka Przestrzenna

Studia stacjonarne I stopnia

GP_Ist_s_Semestr_2 (pdf, 417,11 kB)

Studia stacjonarne II stopnia

GP_IIst_s_Semestr_3 (pdf, 412,21 kB)

Studia niestacjonarne II stopnia

Tygodniowy plan zajęć dla kierunku Geoinformatyka

Studia stacjonarne I stopnia