Plany zajęć

Rok akademicki 2022/2023 - semestr zimowy

Tygodniowy plan zajęć dla kierunku Geodezja i Kartografia

Studia stacjonarne I stopnia

GIK in 1sem (pdf, 49,24 kB)
GIK in 3sem (pdf, 54,01 kB)
GIK in 5sem (pdf, 53,59 kB)
GIK in 7sem (pdf, 40,02 kB)

Studia stacjonarne II stopnia

GIK mg 2sem (pdf, 57,08 kB)

Speciality: Mobile Mapping and Navigation Systems

MMNS sem1 , 3 (pdf, 45,41 kB)

Studia niestacjonarne I stopnia

GIK in NST 1sem (pdf, 45,57 kB)
GIK in NST 3sem (pdf, 46,46 kB)
GIK in NST 5sem (pdf, 43,15 kB)
GIK in NST 7sem (pdf, 43,89 kB)

Tygodniowy plan zajęć dla kierunku Gospodarka Przestrzenna

Studia stacjonarne I stopnia

GP in 1sem (pdf, 40,14 kB)
GP in 3sem (pdf, 53,78 kB)
GP in 5sem (pdf, 53,08 kB)
GP in 7sem (pdf, 41,31 kB)

Studia stacjonarne II stopnia

GP mg 2sem (pdf, 50,78 kB)

Tygodniowy plan zajęć dla kierunku Geoinformatyka

Studia stacjonarne I stopnia

GI in 1sem (pdf, 41,41 kB)
GI in 3sem (pdf, 41,86 kB)
GI in 5sem (pdf, 43,15 kB)
GI in 7sem (pdf, 408,46 kB)