Dyplomowanie

Informacje ogólne

Uregulowania dotyczące pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego zawiera Regulamin studiów w Politechnice Warszawskiej uchwalony przez Senat Politechniki Warszawskiej w dniu 26.06.2019 r. i obowiązujący od dnia 1.10.2019 r.

Szczegółowe ustalenia w tym zakresie przyjęte na Wydziale Geodezji i Kartografii zawierają dokumenty:

1) Ogólne zasady postępowania dotyczące pracy dyplomowej i dyplomowania, obowiązujące na Wydziale Geodezji i Kartografii PW:

2) Szczegółowy tryb prowadzenia prac dyplomowych i egzaminów dyplomowych na Wydziale Geodezji i Kartografii:

Proponowane tematy prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich

Karta pracy dyplomowej

Karta_pracy_dyplomowej (pdf, 69,69 kB)

Wymogi edytorskie pracy dyplomowej

Ujednolicenie wymogów edytorskich prac dyplomowych wprowadza Zarządzenie nr 43/2016 z dnia 8 września 2016 oraz Zarządzenie nr 57/2016 z dnia 15 grudnia 2016 Rektora Politechniki Warszawskiej, które mają zastosowanie do wszystkich prac dyplomowych (magisterskich, inżynierskich, licencjackich) składanych w podstawowych jednostkach organizacyjnych od dnia 1 stycznia 2017 r.

Wymogi edytorskie dla prac dyplomowych w Politechnice Warszawskiej:

Zalecenia co do formy pracy dyplomowej inżynierskiej/magisterskiej do stosowania na Wydziale Geodezji i Kartografii PW:

Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej:

Okładki do pracy dyplomowej (2 sztuki) należy odebrać z dziekanatu.

Podanie o przedłużenie terminu oddania pracy dyplomowej

Wykaz dokumentów wymaganych podczas składania pracy dyplomowej w dziekanacie

1) Podanie o wyznaczenie terminu obrony pracy dyplomowej

2) Formularz danych osobowych do dyplomu

3) Formularz "Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów PW"

4) Oświadczenie autora pracy dyplomowej

5) Karta zaliczeń studenta - języki obce

6) Raport z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA) podpisany przez promotora
7) Potwierdzenie opłaty za dyplom (60zł) wniesionej na indywidualne konto studenta
8) Zdjęcia do dyplomu - 4 sztuki w formacie (4.5cm x 3.5cm)

Aby otrzymać dodatkowy odpis dyplomu w języku obcym i odpis suplementu do dyplomu w języku angielskim, należy dołączyć:

9) Wniosek o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w Politechnice Warszawskiej w tłumaczeniu na język obcy oraz o wydanie odpisu suplementu w języku angielskim

10) Potwierdzenie opłaty za odpisy (40zł) wniesionej na indywidualne konto studenta
11) Wydruk pierwszej strony pracy dyplomowej, zawierającej tytuł pracy w języku angielskim
12) Zdjęcie do odpisu dyplomu - 1 sztuka w formacie (4.5cm x 3.5cm)

Jeżeli student jest osobą skreśloną z listy studentów, należy dołączyć:

13) Podanie o wznowienie studiów na obronę pracy dyplomowej

14) Potwierdzenie opłaty za wznowienie (80zł) i konsultacje przed dyplomem (390zł studia magisterskie / 220zł studia inżynierskie) ???wniesionej na indywidualne konto studenta???

Zagadnienia na egzamin dyplomowy

Karty obiegowe