Sesja egzaminacyjna 2021

Harmonogram sesji egzaminacyjnej 2020/2021

17.06.2021 - 30.06.2021 oraz 03.09.2021 - 16.09.2021

Sesja egzaminacyjna dla kierunku Geodezja i Kartografia

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne II stopnia

Studia niestacjonarne I stopnia

Studia niestacjonarne II stopnia

Sesja egzaminacyjna dla kierunku Gospodarka Przestrzenna

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne II stopnia

Studia niestacjonarne II stopnia

Sesja egzaminacyjna dla kierunku Geoinformatyka

Studia stacjonarne I stopnia