Sesja egzaminacyjna 2023

Harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej 2022/2023

Sesja egzaminacyjna dla kierunku Geodezja i Kartografia

Studia stacjonarne I stopnia

GiK_I_st (pdf, 454,52 kB)

Studia stacjonarne II stopnia

GiK_II_st (pdf, 154,91 kB)

Studia niestacjonarne I stopnia

GiK_I_nst (pdf, 451,37 kB)

Sesja egzaminacyjna dla kierunku Gospodarka Przestrzenna

Studia stacjonarne I stopnia

GP_I_st (pdf, 448,85 kB)

Studia stacjonarne II stopnia

GP_II_st (pdf, 446,90 kB)

Sesja egzaminacyjna dla kierunku Geoinformatyka

Studia stacjonarne I stopnia

GI_I_st (pdf, 452,50 kB)

Sesja egzaminacyjna dla specjalności MMNS

MMNS_II_st (pdf, 133,38 kB)