Terminy konsultacji

Katedra Geodezji i Astronomii Geodezyjnej

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym

Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Systemów Pomiarowo-Kontrolnych

Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej

Zakład Kartografii

ZK_Rozklad_zajec_2019_2020_L (pdf, 171,59 kB)

Zakład Katastru i Gospodarki Nieruchomościami