Ćwiczenia terenowe - 2021

Warszawa, 20 maja 2021 r.

HARMONOGRAM ĆWICZEŃ POLOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

Kierunek: Geodezja i Kartografia I stopień studiów

Ćwiczenia terenowe z Podstaw Geodezji po 1 roku  
koordynator: dr inż. Maria Kowalska  
miejsce praktyk: Warszawa 

 • I termin - 1 - 10.07.2021 r. (8 grup 60 osób)
  prowadzący: mgr inż. Iwona Jankowska, dr inż. Maria Kowalska, dr inż. Jerzy Wojciechowski  
 • II termin - 12 - 21.07.2021 r. (8 grup 60 osób)
  prowadzący: mgr inż. Iwona Jankowska, mgr inż. Michał Grzyb, dr inż. Jerzy Wojciechowski

Ćwiczenia polowe z Geodezji Wyższej i Geodezji Satelitarnej po 2 roku  
koordynator: dr inż. Tomasz Olszak
miejsce praktyk: Warszawa

 • termin: 30.06 - 9.07.2021 r. (12 grup 85 osób)
  prowadzący: dr hab. inż. Janusz Walo, dr inż. Dominik Próchniewicz, mgr inż. Kinga Węzka oraz mgr inż. Joanna Kożuchowska i mgr inż. Maciej Grzymała (blok osnowy), a także: dr hab. inż. Ryszard Szpunar, dr hab. inż. Andrzej Pachuta, mgr inż. Dorota Marjańska, mgr inż. Viktor Szabo (blok niwelacja)

Ćwiczenia polowe z Geodezyjnych Pomiarów Szczegółowych po 3 roku
koordynator: dr inż. Sławomir Łapiński, dr inż. Alicja Sadowska  
miejsce praktyk: Warszawa  

I termin 5 - 17.07.2021 r.  (6 grup 40 osób)
prowadzący: dr inż. Sławomir Łapiński, mgr inż. Mariusz Pasik

II termin 19 - 31.07.2021 r.  (6 grup 40 osób)
prowadzący: dr inż. Alicja Sadowska, mgr inż. Mariusz Pasik

Ćwiczenia polowe z Geodezji Inżynieryjno-Przemysłowej po 3 roku
koordynator: dr inż. Sławomir Jastrzębski  
miejsce praktyk: Warszawa

 • I termin 5 - 17.07.2021 r. (6 grup 40  osób) 
  prowadzący: dr hab. inż. Janina Zaczek-Peplinska, dr inż. Sławomir Jastrzębski
 • II termin 19 - 31.07.2021 r. (6 grup 40 osób) 
  prowadzący: dr inż. Sławomir Jastrzębski, dr inż.  Waldemar Odziemczyk

Ćwiczenia terenowe z elementami fizyki poszukiwawczej i astronomii geodezyjnej po 3 roku
koordynator: dr inż. Tomasz Olszak, dr inż. Marcin Rajner  
miejsce praktyk: Warszawa  

 • termin: ćwiczenia realizowane w trakcie semestru w maju i czerwcu 2021 r. (6 grup 30 osób)  

Kierunek: Geodezja i Kartografia II stopień studiów

Ćwiczenia polowe z zakresu Geodezji Inżynieryjno-Przemysłowej po 1 sem. dla studentów specjalności GIP
koordynator: dr hab. inż. Janina Zaczek-Peplinska  
miejsce: Warszawa  

 • termin 20 - 23.09.2021 r.
  prowadzący: dr hab. inż. Janina Zaczek-Peplinska  

Ćwiczenia terenowe z zakresu geodynamiki po 3 sem. dla studentów specjalności GINS
koordynator: dr hab. inż. Andrzej Pachuta
miejsce: Niedzica

 • termin 5 - 11.09.2021 r.
  prowadzący: dr hab. inż. Andrzej Pachuta, dr hab. inż. Ryszard Szpunar, dr inż. Dominik Próchniewicz, mgr inż. Kinga Węzka, mgr inż. Joanna Kożuchowska, dr hab. inż.  Janusz Walo, mgr inż. Dorota Marjańska, mgr inż. Maciej Grzymała

Ćwiczenia terenowe z zakresu kartografii mobilnej po 2 sem. dla studentów specjalności KiSIG
koordynator: dr hab. inż. Dariusz Gotlib
miejsce: Bezmiechowa  

 • termin 30.08 - 3.09.2021 r.
  prowadzący: dr hab. inż. Robert Olszewski

dr inż. Krzysztof Bakuła Prodziekan ds. studenckich  
i współpracy międzynarodowej