Koła Naukowe

Stowarzyszenie Studentów GEOIDA jest organizacją działająca wśród i dla studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Działamy od 1994 roku zyskując z roku na rok nowych członków i sympatyków. Przez 20 lat działalności na Politechnice Warszawskiej, GEOIDA była inicjatorem oraz współtwórcą wielu wydarzeń ogólnopolskich i międzynarodowych. Dzięki studenckiej inicjatywie powstał Ogólnopolski Klub Studentów Geodezji, który corocznie od 2006 roku spotyka się na Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Geodezji.

Koło Naukowe Geodezji i Kartografii PW. Jesteśmy jednostką naukową działającą na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Geodezji i Kartografii. Naszym głównym celem jest pogłębianie i propagowanie wiedzy geodezyjno – kartograficznej. Współpracujemy także z władzami Uczelni, Samorządem Studenckim oraz stowarzyszeniami studenckimi, jak również z firmami z branży, co pozwala na znaczne poszerzanie horyzontów członków Koła.

https://www.kngik.pw.edu.pl/

Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej PW powstało w 2007 roku przy Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Koło zrzesza osoby z różnych wydziałów, które interesuje szeroko pojęte planowanie przestrzeni. Działalność koła opiera się na trzech filarach, reprezentowanych przez trzy części logo Koła:

  • urbanistyce, czyli tworzeniu i rozwoju miast i wsi na miarę XXI wieku,
  • środowisku, jego ochronie i zrównoważonym wykorzystaniu,
  • nieruchomościach,

a także na tematach pokrewnych, jak transport czy systemy informacji przestrzennej (GIS).

http://www.kngp.gik.pw.edu.pl/

Kontakt

Wydziałowa Rada Samorządu
Wydziału Geodezji i Kartografii
Przewodnicząca: Aleksandra Wojda
email: przewodniczacy.wrsgik@gmail.com
aleksandra.wojda.stud@pw.edu.pl

 

Stowarzyszenie Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii
Politechniki Warszawskiej
"GEOIDA"
Prezes: Joanna Ceranka
email: joanna.ceranka.stud@pw.edu.pl

Koło Naukowe Geodezji i Kartografii
Przewodniczący: Łukasz Wilk
email: kn.kngik@pw.edu.pl

 

Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej
Prezes: Łukasz Trębicki
email: lukasz.trebicki.stud@pw.edu.pl
kngospodarkiprzestrzennej@gmail.com