Sesja egzaminacyjna 2024

Harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej 2024

Sesja egzaminacyjna dla kierunku Geodezja i Kartografia

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne II stopnia

Studia niestacjonarne I stopnia

Sesja egzaminacyjna dla kierunku Gospodarka Przestrzenna

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne II stopnia

Sesja egzaminacyjna dla kierunku Geoinformatyka

Studia stacjonarne I stopnia

Sesja egzaminacyjna dla specjalności MMNS