2014 - Międzynarodowe warsztaty urbanistyczne

Międzynarodowe Akademickie Warsztaty Urbanistyczne 2014 „Kształtowanie centrum Konstancina-Jeziorny”.

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym, w ramach współpracy z podwarszawską gminą Konstancin-Jeziorna oraz dwiema uczelniami kształcącymi na kierunku gospodarka przestrzenna:  paryskim Uniwersytetem Paris-Sorbonne oraz warszawską Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego, co roku organizuje akademickie warsztaty urbanistyczne. W warsztatach biorą udział studenci polscy i francuscy, którzy pracują w międzynarodowych zespołach.

Tematem pierwszej edycji Międzynarodowych Akademickich Warsztatów Urbanistycznych, które odbyły się w dniach 1-11 kwietnia 2014 roku w willi Hugonówka w Konstancinie-Jeziornie,  było „Kształtowanie centrum Konstancina-Jeziorny”.

Polscy i francuscy studenci, pracując pod opieką kadry dydaktycznej z uczelni zaangażowanych w projekt, opracowali cztery koncepcje urbanistyczne rozwoju centrum tej podwarszawskiej miejscowości. W ramach warsztatów przeprowadzono też konsultacje społeczne.

Wystawa prezentująca wyniki prac pokazywana będzie w Konstancinie-Jeziornie, w Warszawie i w Paryżu. Wystawie towarzyszyć będzie publikacja, w której omówiono szczegółowo prezentowane projekty.

Koncepcja "Zielone serce"

Koncepcja zatytułowana „Zielone serce” wykorzystuje potencjał terenów nadrzecznych. Na północnym brzegu Jeziorki powstanie druga część parku, poświęcona odkrywaniu przyrody oraz rekreacji sportowej. Na obrzeżach nowego parku powstanie centrum, usytuowane wokół planowanego Ratusza.

Koncepcja "Policentryczna"

Koncepcja „Policentryczna” uwzględnia mocne poczucie tożsamości lokalnych oraz rozległość miasta. Działa dwu-skalowo: zakłada wzmocnienie lokalnych centrów usługowych, przy jednoczesnym wytworzeniu głównego ośrodka usługowego wokół terenu Starej Papierni.

Koncepcja "Kropka nad i"

Koncepcja „Kropka nad i” wykorzystuje obiekty centrotwórcze by stworzyć szerszy, zadbany obszar centralny. Granice obszaru wyznaczą: budynek planowanego Ratusza na północnym zachodzie i Stara Papiernia na południowym wschodzie. W pobliżu powstanie Nowy Rynek, tworzący „kropkę”, Przestrzeń pomiędzy tymi miejscami uzupełnią nowe obiekty usługowe.

Koncepcja "Aleja Warszawska"

Koncepcja „Aleja Warszawska” wykorzystuje potencjał ulicy Warszawskiej przekształcając ją w piękną, spacerową aleję. Linearne centrum, zlokalizowane wzdłuż głównej ulicy, wytwarza przestrzeń publiczną o wysokich walorach funkcjonalnych, dostępną dla pieszych dzięki reorganizacji ruchu kołowego.