2015 - Międzynarodowe warsztaty urbanistyczne

II Międzynarodowe Akademickie Warsztaty Urbanistyczne 2015
"Jak zadbać o wybitne dziedzictwo kulturowe i krajobrazowe Konstancina-Jeziorny?"

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym, w ramach współpracy z podwarszawską gminą Konstancin-Jeziorna oraz dwiema uczelniami kształcącymi na kierunku gospodarka przestrzenna:  paryskim Uniwersytetem Paris-Sorbonne oraz warszawską Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego, zorganizowała w dniach 7-18 kwietnia 2015 roku II Międzynarodowe Akademickie Warsztaty Urbanistyczne.

Tematem drugiej edycji warsztatów  było „Dziedzictwo kulturowe i krajobrazowe, jako element atrakcyjności i zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Konstancin-Jeziorna”.W warsztatach udział wzięli studenci polscy i francuscy, którzy pracując w międzynarodowych zespołach pod opieką kadry dydaktycznej opracowali cztery koncepcje rewitalizacji wybranych obszarów gminy: 

Dziedzictwo doliny Jeziorki

Przepływająca przez Konstancin rzeka Jeziorka i towarzysząca jej przyroda są częścią dziedzictwa przyrodniczego i historycznego miejscowości. W opracowanej koncepcji poszukiwano sposobów na otwarcie dzisiejszego miasta na rzekę, odwołując się do tradycji letniska, z nadrzeczną plażą i  nieistniejącym już hotelem Cassino, w którym przed wojną kucharze przyrządzali gościom ryby złowione w Jeziorce. 

Dziedzictwo poprzemysłowe Mirkowa

Mirków, dawna przemysłowa część miejscowości, jest przykładem unikatowego, doskonale zachowanego osiedla fabrycznego końca XIX wieku. W prezentowanej pracy przedstawiono koncepcję rewitalizacji dziedzictwa poprzemysłowego oraz pomysły na przywrócenie jego znaczenia w świadomości mieszkańców. 

Dziedzictwo Kolejki Wilanowskiej

Dzisiejszy Konstancin-Jeziorna został połączony z Warszawą w 1897 roku dzięki budowie Wilanowskiej Kolejki Wąskotorowej. Budowa kolejki stanowiła impuls do rozwoju całego obszaru. Dzisiaj po kolejce pozostały jedynie ślady infrastruktury oraz wspomnienia mieszkańców. W koncepcji zaproponowano uczytelnienie w krajobrazie śladów dziedzictwa kolejowego, związanego z powstaniem i z późniejszym rozwojem podwarszawskiej miejscowości letniskowej.

Dziedzictwo miejscowości letniskowej

W koncepcji przedstawiono dziedzictwo architektoniczne i urbanistyczne modnej przedwojennej, podwarszawskiej miejscowości letniskowej. Określono współczesne problemy przestrzenne zagrażające historycznemu układowi urbanistycznemu i krajobrazowi miejscowości.

Warsztaty zostały objęte patronatem honorowym Burmistrza Konstancina-Jeziorny i były prowadzone we współpracy z mieszkańcami gminy.

Wystawa prezentująca wyniki prac pokazywana była w Konstancinie-Jeziornie, w Warszawie i w Paryżu.