2020-2024 - Akcja COST NET4AGE

Dr inż. arch. Agnieszka Cieśla jest członkinią Management Committee w akcji COST:

CA19136 - International Interdisciplinary Network on Smart Healthy Age-friendly Environments, NET4AGE-FRIENDLY

https://www.cost.eu/actions/CA19136/#tabs|Name:overview

Aby promować włączenie społeczne, niezależne życie oraz aktywne i zdrowe starzenie się w społeczeństwie akcja programu COST NET4AGE stworzy międzynarodową i interdyscyplinarną sieć naukowców i partnerów z wielu branż. Jej celem jest zwiększanie świadomości oraz wspieranie tworzenia i wdrażania inteligentnych, zdrowych środowisk wewnętrznych i zewnętrznych dla obecnych i przyszłych pokoleń. Ponadto, NET4AGE-FRIENDLY ma na celu przezwyciężenie fragmentacji i istotnych braków zarówno w koncepcyjnym jak i pragmatycznym podejściu do innowacji dot. responsywnych, przyjaznych starzeniu się i zrównoważonych środowiskach, aby sprostać europejskim wyzwaniom badawczym i politycznym.