Rekrutacja zima 2023

Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia

Geodezja i Kartografia

Gospodarka Przestrzenna

Geoinformatyka